Thursday, March 15, 2012

ความรู้เรื่อง สระว่ายน้ำ - ระบบโอโซน

ครับวันนี้เป็นระบบโอโซน ซึ่งต้องบอกว่าราคาแพงมากสำหรับระบบนี้ แต่มันคือคุณภาพที่มีการฆ่าเซื้อโรคสูง สามารถกำจัดเชื้อโรค เช่น อีโคไร ซึ่งคลอรีนไม่สามารถฆ่าได้และมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรคได้เป็น 1000 เท่า ของคลอรีนว่ากันว่ามันมักจะถูกติดตั้งในสระระดับ 5 ดาวจริงๆ มันเหมือนกับว่าเอาน้ำในขวดน้ำจากยี่ห้อคุณภาพมาเทลงสระให้ว่ายกันนะครับ

No comments:

Post a Comment